เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 อาจารย์อภิชาติ ลิมติยะโยธิน หนึ่งในอาจารย์ผู้สอนของมูลนิธิฯ และบุคลากรคนสำคัญของการแพทย์แผนไทย
ได้ถึงแก่กรรม ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีกำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ซึ่งอาจารย์อภิชาตินั้น ได้แต่งหนังสือไว้จำนวน 3 เล่ม
- คู่มือการนวดแบบราชสำนัก
- คู่มือการนวดรักษาโรคแบบราชสำนัก
- เส้นประธานสิบกับการนวดแบบราชสำนัก

จัดส่งทางไปรษณีย์
ราคาชุดละ 1,300 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
บัญชีธนาคารกรุงไทย
หมายเลขบัญชี 1421110822
ออมทรัพย์
สถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญ

หากท่านผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ศุนย์ตำราการแพทย์แผนไทย ที่เบอร์ 02-195-9081-2
ส่งชื่อ และที่อยู่ในการจัดส่ง และหลักฐานการชำระเงินมาทาง Email : thai.tmdf@hotmail.com

รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ครอบครัว อาจารย์อภิชาติ ลิมติยะโยธิน
ด้วยรัก และอาลัย...

ติดต่อมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
สำนักงานบริหารงานกลาง
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
    02-045-6942
  - คลินิกการแพทย์แผนไทยสุพรมอาศรม
 
หน่วยการเรียนการสอน
 
    02-965-9636
 
  - สาขาเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย
  - คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
 
    02-527-7737, 02-527-2008
    02-527-7738
 
  - สาขานวดไทย
  - ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 
    02-965-9881
    02-195-9082
 
  - ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
 
    02-195-9081