ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-195-9081

 
คู่มืออบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 200 บาท / จำนวน 123 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ต

เท้า...มักถูกมองข้ามไม่ค่อยมีใครดูแลใส่ใจ แม้แต่เจ้าของเองแต่ในความจริงเท้าสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพ และโรคภัยไข้เจ็บของผู้นั้นได้ ฉะนั้นการดูแลเท้าให้ดีย่อมเป็นอีกหนึ่งหนทางในการดูแลสุขภาพที่ดีด้วย และที่น่าสนใจยังมีศาสตร์การรักสุขภาพที่ฝ่าเท้า เรียกว่า การนวดฝ่าเท้า ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพอย่างดีที่เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาตที่สืบเนื่องกันมานับกว่า 5,000 ปีแล้ว

หนังสือคู่มืออบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการนวดเท้า พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการนวดเท้าเพื่อสุขภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าเท้ากับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย และการรักษา

คู่มืออบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพจะเป็นหนังสือคู่มือการดูแลสุขภาพประจำบ้านของท่านยามว่าง ปู่ย่าตายายลูกหลานจับคู่ ช่วยเหลือกันดูแลสุขภาพใส่ใจซึ่งกัน และกันย่อมเป็นอีกหนึ่งหนทางในการสร้างครอบครัวสุขสันต์
 
คู่มือการนวดรักษาโรคแบบราชสำนัก
บรรณาธิการ : แพท ย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 270 บาท / จำนวน 199 หน้า

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้รวบรวมจากคำบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดไทย 800 ชั่วโมง จากการเรียนวิชา การตรวจประเมิน และโรคระบบกระดูกข้อต่อ และกล้ามเนื้อ และวิชาการนวดไทยบำบัด(นวดราชสำนัก) และเรื่องที่เกี่ยวกับการนวดไทย

ภายในเล่มจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจประเมิน และโรคกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดไทย การนวดบำบัดโรคต่าง ๆ เช่น ข้อสะโพกหัก หัวไหล่ติดเรื้อรัง นิ้วมือซ้น ข้อเท้าแพลงระดับ 1 และระดับ 2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการนวดราชสำนักสามารถนำมาต่อยอดเพื่อรักษาโรคสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุดเพื่อรักษาและบรรเทา อาการปวดเมื่อยเหล่านั้น
 
คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก ภาคเทคนิคการนวดรักษาอาการโรคที่พบบ่อย
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ
ราคา 475 บาท / จำนวน 257 หน้า

หนังสือคู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก ภาคเทคนิคการนวดรักษาอาการโรคที่พบบ่อยเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมหลักวิชาเนื้อหาการสอนในห้องเรียนและประสบการณ์การนวดรักษาแบบราชสำนักของอาจารย์อภิชาติ ลิมติยะโยธิน ในหลักสูตรการนวดไทย 800 ชั่วโมง ของมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ทฤษฎีโรคเกี่ยวกับ การนวดแบบราชสำนัก และอาการโรคเกี่ยวกับการนวดแบบราชสำนักที่พบบ่อย

นอกจากนี้ในภาคผนวกยังได้เพิ่มเนื้อหาข้อมูลรหัสโรค โดยได้คัดลอกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการนวดแบบราชสำนักของสถาบันการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเทียบเคียงอาการโรคที่ทำการรักษา เพื่อบันทึกลงข้อมูลรหัสโรคได้อย่างถูกต้อง
 
คู่มืออบรมการนวดไทยแบบนวดเชลยศักดิ์
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ
ราคา 240 บาท / จำนวน 133 หน้า
พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต

เนื่องจากความต้องการเรียนรู้เทคนิคการนวดไทยเป็นที่ต้องการของประชาชนมากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งก็มีจัดการเรียนการ สอนอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้มีการจัดทำหนังสือคู่มืออบรมการนวดไทยขึ้น ซึ่งเล่มนี้คือหนังสือคู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์เป็นหนึ่งในสื่อชุดนวดไทยซึ่งได้นำเสนอถึงเทคนิควิธีการ และขั้นตอนการนวด ผู้รวบรวมหนังสือเล่มนี้เป็นทีมวิทยากรที่สอนการ นวดไทยของมูลนิธิการแพทย์แผนไทยที่ได้นำมาจากประสบการณ์จากการสอน และการนวดจนได้ท่าทางการนวดที่เหมาะสมไม่เป็น อันตรายต่อผู้นวด

ดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงสามารถเรียนรู้ และศึกษาคู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์นี้ได้อย่างปลอดภัยนำไปช่วยเหลือบีบนวดผ่อนคลายให้กับสมาชิกในครอบครัวได้
 
เส้นประธานสิบกับการนวดแบบราชสำนัก
บรรณาธิการ : อาจารย์อภิชาติ ลิมตินะโยธิน และคณะฯ
ราคา 475 บาท / จำนวน 259 หน้า

เส้นประธานสิบเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งถือว่าหลักวิชาสำคัญของการนวดไทย โดยเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ใช้กระตุ้นกลไลการทำงานของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้พลังชีวิตได้ทำงานเป็นปกติ พ้นจากโรคภัยความเจ็บปวดของร่างกาย

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนวิชานวดเส้นประธานสิบให้กับผู้ที่กำลังศึกษาวิชาการนวดไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
VCD การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
เนื้อเรื่องโดย : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ
ราคา 150 บาท / ความยาว 50 นาที

การนวดฝ่าเท้านั้น ชาวจีนได้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อ 5,000 ปีมาแล้ว และได้เผยแพร่เข้าในเมืองไทย ทำให้มีการปรับปรุงพัฒนา และประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการนำมาใช้เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยให้คลายเครียด และบรรเทาอาการของโรคได้ หากฝึกฝนจนชำนาญแล้วสามารถพัฒนาไปสู่การรักษาโรคได้เป็นอย่างดี แต่อย่างน้อยการนวดเท้านี้สามารถกระตุ้นการทำงานของอวัยวะในร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุล

ภายใน VCD นี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าตั้งแต่แรกจนจบกระบวนการนวดมีภาพ และเสียงบรรยายสามารถนำมาศึกษา และนวดได้ตามแบบของกระทรวงสาธารณสุข การนวดเท้ามีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประ สิทธิภาพ
 
VCD กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
เนื้อเรื่องโดย : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และอาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ
ราคา 150 บาท / ความยาว 25 นาที

กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนเป็นการบริหารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณซึ่งเน้นการฝึกลมหายใจ และการใช้สมาธิ ร่วมด้วย จึงเป็นทั้งการบริหารกาย และบริหารจิตรวมทั้งช่วยในการบำบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทางมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา ได้คัดเลือกท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า เพื่อใช้ในการเริ่มต้นฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน และเป็นการจัดสมดุลโครงสร้างร่างกายแบบ ไทย หากประชาชนได้ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี

VCD กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายซึ่งสามารถทำได้ทั้งคนสูงอายุ และเด็กซึ่งได้คัดเลือกท่ามาแล้ว เมื่อเปิด VCD ก็สามารถทำตามได้ซึ่งจะมีภาพประกอบ และคำบรรยายในแต่ละท่า และประโยชน์ของท่าออกกำลังกายนั้น ๆ
 
VCD การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์
เนื้อเรื่องโดย : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ
ราคา 200 บาท / ความยาว 110 นาที

การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ (แบบพื้นบ้านหรือแบบทั่วไป) เป็นภูมิปัญญาไทยที่พัฒนามาจากการนวดช่วยเหลือกันเองภายในครอบ ครัวทำให้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และช่วยให้รู้สึกสุขสบายโดยใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายในการนวด เช่น ศอก เข่า เท้า มือ หากฝึกฝนจนมีความชำนาญแล้วจะสามารถรักษาโรคได้ การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์นี้ได้รับการพัฒนา และสืบทอดมาโดยกลุ่มของ สมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดของเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันไปในแต่ละสำนัก สำหรับการนำเสนอครั้งนี้เป็นการ นวดไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ประยุกต์มาจากการนวดไทยตามแนวทางของวัดโพธิ์

VCD การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ จะช่วยให้คนที่ไม่เคยนวดสามารถทำตามและนวดได้โดยดูจาก VCD นี้มีทั้งภาพประกอบ และคำบรรยายอย่างชัดเจน
 
กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตน 15 ท่า
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 80 หน้า

การออกกำลังกายมีความจำเป็นกับมนุษย์ทุกคนในวันนี้อาชีพการงาน และวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ทุกคนไม่ค่อยจะออกกำลังกายกันและยังมีกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่ไม่ถนัดออกกำลังกายแบบหักโหม ดังนั้น หนังสือกายบริหารแบบไทยท่าฤาษี ดัดตน 15 ท่าเป็นการออกกำลังกายแบบไทยในท่าฤาษีดัดตนได้มีการคัดเลือกท่าที่เห็นว่ามีประโยชน์กับร่างกายมา 15 ท่า จากทั้งหมด 127 ท่า ทั้ง 15 ท่า ที่ได้คัดมานี้ถือว่าเป็นท่าพื้นฐานซึ่งเหมาะกับการนำมาใช้ส่งเสริมในการออกกำลังกายเพราะไม่หักโหมแต่ค่อย ๆ ดัดปรับโครงสร้างร่างกายให้หายปวดเมื่อยจากอาการผิดปกติต่าง ๆ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่ไม่สามารถออกกำลังกายอย่างหักโหม ให้นำกายบริหารฤาษีดัดตนมาใช้จะเป็นประโยชน์มากรวมถึงผู้สูงอายุด้วย
 
คู่มืออบรมการนวดไทย เทคนิคการนวดสปา
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 180 บาท / จำนวน 120 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

การนวดในสปาเป็นศาสตร์ และศิลป์ ที่ประยุกต์จากการนวดไทยแบบต่าง ๆ เพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลาย จึงเป็นที่นิยมของหลายกลุ่มด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความงามควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี

คู่มืออบรมการนวดไทยเทคนิคการนวดสปา เป็นหนังสือที่รวบรวมเทคนิคการนวดสปา ทั้งสปาเท้า นวดน้ำมัน นวดเท้า บ่า ไหล่ และการขัดพอกตัว รวบรวมไว้ภายในเล่ม พร้อมภาพสาธิตการนวดอย่างละเอียด เข้าใจง่ายด้วยคำอธิบาย และภาพสี่สี เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนรู้ เทคนิคการนวดที่ใช้ในสปา เพื่อนำไปใช้ในสถานณ์ประกอบการเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในเทคนิคการนวดสปา
 
127 ท่า กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตน
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 500 บาท / จำนวน 400 หน้า

ฤาษีดัดตนเป็นภูมิปัญญาไทยที่ฝังรากลงบนผืนแผ่นดินไทยมานานกว่า 200 ปีมีหลักฐานปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร และรูปปั้นที่ตั้งอยู่ภายในโพธิ์เป็นท่าบริหารร่างกายที่สันนิษฐานกันว่าคิดค้นขึ้นมาโดยฤาษี เมื่อเกิดความเมื่อยล้าจากการนั่งวิปัสสนาก็จะขยับเขยื้อนร่างกายเพื่อให้คลายความเมื่อยล้า จึงเป็นที่มาของท่ากายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนซึ่งมีทั้งหมด 127 ท่า

127 ท่า กายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตน ถูกจัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากเกิดกรณีการลอบจดสิทธิบัตรฤาษีดัดตนขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเพื่อตอกย้ำ และยืนยันว่าฤาษีดัดตนเป็นภูมิปัญญาของคนไทยแต่ดั้งเดิมโดยแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มี การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนอย่างแพร่หลายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
 
ตำอีสานอาหารธรรมชาติ
รวบรวมโดย : ชมรมอายุรเวทอีสาน
ราคา 140 บาท / จำนวน 90 หน้า
พิมพ์ 4 สี / กระดาษปอนด์

ตำอีสานจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพประเภทหนึ่ง อันประกอบไปด้วยเครื่องเทศ เครื่องแกงนานาชนิดที่นำมาหั่น ซอย ฝาน แล้ว โขลกเข้ากัน และปรุงรสอย่างกลมกล่อมด้วยน้ำตาล น้ำปลา น้ำปลาร้าอย่างลงตัว

มะยม กล้วย ปลีกล้วย มะเดื่อ ขนุน มะขาม สับปะรด ข่า ยอ สายบัว ฝักแค และยังมีอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่คาดคิดว่าจะนำมาตำเป็นอาหารรับประทานได้ อย่างเช่น ลูกนุ่นอ่อน ตำกะหล่ำปลี หมากค้อ มะเม่า เปลือกแตกโม เป็นต้น อาหารประเภทตำต่าง ๆ นั้นถือเป็นอาหารประจำท้องถิ่น คงมีตำมะละกอ ตำถั่ว ตำแตงที่กลายเป็นอาหารสากลไปแล้ว

หนังสือเล่มนี้จะสอนให้ท่านสามารถทำอาหารประเภทตำต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย มีทั้งวิธีการทำ ส่วนประกอบ รสเมื่อปรุงแล้ว ผักแกล้ม และมีภาพประกอบอย่างสวยงาม
 
ผักพื้นบ้านกับสังคมไทย
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 126 หน้า

ผักพื้นบ้านกับสังคมไทยเป็นสิ่งที่ยังคงสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของคนอดีต แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันกระแสโลกได้กลืนกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่เหล่านั้น ด้วยวิทยาการสมัยใหม่นำพารูปแบบอาหารการกินแบบตะวันตกเข้ามา ซึ่งดูจะไม่สอดคล้องกับรูปแบบความเป็นอยู่ของไทยเรานัก

ผักพื้นบ้านกับสังคมไทยได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติในการบริโภคผักพื้นบ้านของไทยในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และการบริโภคผักพื้นบ้านที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น และการพลิกฟื้นการรับประทานผักพื้นบ้านให้กลับมาอีกครั้ง
 
โภชนาการและคุณค่าผักพื้นบ้านอาหารต้านโรค
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 119 หน้า

โภชนาการและคุณค่าผักพื้นบ้านอาหารต้านโรคเป็นหนังสือหนึ่งในชุดผักพื้นบ้าน และอาหารเพื่อสุขภาพที่รวบรวมเป็นชุดผัก โดยมุ่งเน้นในการให้ความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน และการส่งเสริมให้มีการรับประทานผักพื้นบ้านกันให้มากขึ้นเพื่อทดแทนผักเศรษฐกิจที่นับ จะแฝงไปด้วยสารปนเปื้อนที่เพิ่มมากขึ้น

หนังสือโภชนาการและคุณค่าผักพื้นบ้านได้รวบรวมความหมาย และคุณค่าของผักพื้นบ้านในด้านต่าง ๆ เช่น ผักพื้นบ้านกับการต้านโรคมะเร็ง ผักพื้นบ้านในการนำมาเป็นอาหารต้านโรค อาหารเพื่อสุขภาพ และประสบการณ์การรักษาโรคด้วยการบริโภคผักพื้น บ้านจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้หรือนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
อาหารไทยกับความหลากหลายทางชีวภาพ
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 100 หน้า

ประเทศใดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จะสังเกตได้ว่าประชากรในประเทศนั้นจะเป็นผู้ที่มีศิลปะในการรังสรรค์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ เนื่องจากมีวัตถุดิบมากเพียงพอโดยเฉพาะศิลปะในการประกอบอาหารที่ปรุงจากพืชผักต่าง ๆ

ความหลากหลายทางชีวภาพ คือความหลากหลายของพืชผัก พรรณไม้ รวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ ที่ธรรมชาติมอบให้เจ้าของแผ่นดิน แต่ปัจจุบันความหลากหลายนั้นถูกทำลายลงไปด้วยการทำลายป่าไม้ ทำลายทรัพย์สินของแผ่นดินส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ทางสังคมประกอบกับรูปแบบการช่วงชิง และการล่าอาณานิคมที่วิวัฒนาการขึ้นจากความรุนแรงเสียเลือดเนื้อเหลือเพียงการเซ็นต์กระดาษเพียงแผ่นเดียว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำการศึกษาตัวบทกฎหมายที่จะช่วยคุ้มครองทรัพยากรของชาติไม่ให้หมดไปด้วยกฎหมายที่เอื้อต่อการเอาเปรียบของต่างชาติ
 
เครื่องปรุงในอาหารไทย
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 120 บาท / จำนวน 165 หน้า

อาหารจะอร่อยหรือไม่นั้นนอกจากฝีมือแล้วเครื่องปรุงหรือส่วนผสมต่าง ๆ ก็นับว่ามีผลต่อรสชาติอาหารเป็นอย่างมากจะสัง เกตได้ว่าถ้าเครื่องปรุงหรือส่วนผสมที่ใช้นั้นมีคุณภาพสดใหม่ก็ยิ่งส่งผลให้อาหารรสชาติดี โดยเฉพาะอาหารไทยที่ได้รับการกล่าวถึงว่ามีกรรมวิธีการปรุง และส่วนผสมที่เป็นเสน่ห์ด้วยเครื่องเทศพืชผัก และสมุนไพรที่หลากหลายซึ่งแต่ละชนิดต่างมีรส และสรรพคุณ ที่ต่างกันไป เช่น รสร้อน รสเย็น รสเค็ม รสจืด นับเป็นภูมิปัญญาของคนที่รังสรรค์อาหารขึ้นมาที่ได้นำพืชผักสมุนไพรรสชาติต่าง ๆ มาผสมรวมกันเพื่อลด และเพิ่มรสชาติกันได้อย่างลงตัว
 
การดูแลรักษาสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 126 หน้า

การดูแลสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแบบการแพทย์แผนไทยเพื่อรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจาก โรคภัยต่าง ๆ เนื่องจากผักพื้นบ้านเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม และประโยชน์ทางโภชนาการสูง และยังหารับประทานได้ง่าย มีขึ้นอยู่ทั่วไปในริมรั้วรอบบ้านหรือหนอง คลอง บึง แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสนใจและมองข้ามไปทั้งที่ความเป็นจริงผักพื้นบ้านเหล่านี้เป็นอาหาร และยาชั้นหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียง นอกจากนี้ยังนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายตำรับ ทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม
 
เภสัชกรรมแผนไทย
บรรณาธิการ : กัญจนา ดีวิเศษ
ราคา 300 บาท / จำนวน 226 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

เภสัชกรรมแผนไทย ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักเภสัชกรรมแผนไทยตั้งแต่เรื่องการจำแนกความรู้ในเรื่องเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช สมุนไพรสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน และตัวอย่างสมุนไพรที่นิยมใช้ปรุงยามากกว่า 100 ชนิด ซึ่งเจาะลึกตั้งแต่ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสรรพคุณตัวยา

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยใช้กระดาษอาร์ตทั้งเล่ม พิมพ์ 4 สี เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาด้านเภสัชกรรมหรือสนใจเรื่องสมุนไพร เพราะจะมีภาพอย่างชัดเจนให้ดูประกอบ

อ่านหนังสือเรื่องนี้จบได้ความรู้เรื่องสมุนไพรขึ้นอีกเยอะเลย เด็ก ๆ ก็สามารถอ่านได้โดยเริ่มจากรูปภาพ และหามาปลูกไว้รอบรั้วบ้านหรือปลูกใส่กระถางไว้ศึกษาก็ย่อมเป็นหนทางหนึ่งในการปูพื้นฐานความรู้สำหรับเยาวชนได้ตั้งแต่เด็ก ๆ
 
ต้นไม้ตามทิศ
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 145 บาท / จำนวน 154 หน้า

ตันไม้ตามทิศเป็นหนังสือหนึ่งในชุดสมุนไพรกับวัฒนธรรมตอนที่ 1 ต้นไม้ตามทิศเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปลูก ต้นไม้ประจำทิศต่าง ๆ ทั้งหมด 8 ทิศ คือ
- ทิศอุดร(เหนือ) ปลูกมะเดื่ออุทุมพร เชื่อว่าเป็นไม้มงคลช่วยให้เกิดความเจริญ
- ทิศอีสาน(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ปลูกทุเรียน ไผ่รวก เพื่อความสุขความเจริญ
- ทิศบูรพา(ตะวันออก) ปลูกไผ่สีสุกปลูกเพื่อเอาความเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับชื่อ
- ทิศอาคเนย์(ตะวันออกเฉียงใต้) ปลูกสารภีป้องกันสิ่งมีพิษทั้งหลาย
- ทิศทักษิณ(ใต้) ปลูกมะพลับเชื่อว่าจะทำให้ร่ำรวย
- ทิศหรดี(ตะวันตกเฉียงใต้) ปลูกต้นพิกุลเพื่อป้องกันเหตุร้าย
- ทิศประจิม(ตะวันตก) ปลูกต้นกุ่มบก กุ่มน้ำ เชื่อว่าทำให้ครอบครัวมั่งคั่งอยู่กันเป็นกุ่มก้อน
- ทิศพายัพ(ตะวันตกเฉียงเหนือ) ปลูกมะกรูด จะทำให้เป็นคนช่างเจรจา

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้สากลด้านต้นไม้ พร้อมแนะวิธีการปลูก และให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณด้านอาหาร และยาของต้นไม้แต่ละชนิดพร้อมวิธีการนำไปใช้
 
ไม้ริมรั้ว
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 230 บาท / จำนวน 236 หน้า

 
ไม้ริมรั้ว ถือเป็นวัฒนธรรมในการปลูกต้นไม้เพื่อใช้เป็นอาหารเป็นรั้ว และเป็นความสวยงามของคนไทยที่สิบเนื่องมาช้านานเป็น กุศโลบายในการใช้พื้นที่ใช้สอยในบ้านให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด และนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของการพึ่งตนเอง และการ บริโภคผัก

แต่เมื่อวัฒนธรรมแบบคนเมืองที่มักดำรงชีวิตด้วยการซื้อจากตลาดติดแอร์เข้ามาแทน และบ้านเดี่ยวหรือบ้านที่มีเนื้อที่ใช้สอย หายไปกลายเป็นทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมินียม เฉกเช่นนี้แล้วรั้วผักกินได้ก็เริ่มทยอยร้างหายไปจนหมดสิ้น รั้วบ้านกลายเป็นอิฐ และปูน แทนหรือที่มีบ้างก็กลายเป็นผักกระถางที่ยังพอสามารถตั้งได้ในพื้นที่จำกัด

หนังสือไม้ริ้มรั้วเล่มนี้อ่านแล้วชักอยากปลูกผักปลูกต้นไม้ไว้กินเองบ้าง เพราะล้วนแล้วแต่เป็นไม้ที่เราอาศัยบริโภคอยู่เป็นประจำ อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีพื้นที่จริง ๆ ก็ประยุกต์ปลูกในกระถางวางไว้ริมรั้วก็น่าจะใช้ได้เพียงแต่ต้องปลูกต้นไม้ให้เหมาะ และสัมพันธ์กับกระถาง ก้นลึก ก้นตื้นแล้วจะรู้ว่าประหยัดสตางค์ได้อีกมากโข
 
พรรณไม้หอม
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 165 บาท / จำนวน 178 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

 
พรรณไม้หอม เป็นหนึ่งในหนังสือชุดสมุนไพรกับวัฒนธรรมซึ่งเป็นการรวบรวมเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับต้นไม้ไว้อย่างน่าอ่านน่าศึกษามาก พรรณไม้หอมนี้ถือเป็นตอนที่ 3 โดยมีต้นไม้ตามทิศ และไม้ริมรั้วอยู่ในชุดเดียวกัน

พรรณไม้หอมได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมของบ้านเราไว้แทบจะครบครันเป็นพรรณไม้ที่คนไทยนิยมปลูกมาตั้งแต่โบราณ บางชนิดเป็นพรรณไม้หายากมีมากว่า 60 ชนิด เนื้อหาที่สำคัญนอกจากความเป็นวิชาการที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์แล้วยังได้นำเสนอประโยชน์ทางยาจากส่วนต่าง ๆ รสและสรรพคุณตามตำรายาไทย และวิธีใช้ในการักษาโรคอย่างละเอียดชัดเจน

พรรณไม้หอมแม้ดูเพียงชื่อปกเพียงได้อ่านก็ได้กลิ่นหอมของพรรณไม้มารวยริน แต่เมื่อได้เปิดอ่านแล้วจะพบว่าคุณค่ามากมายนัก นอกจากนี้แล้วยังถือ เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านหรือใกล้บ้านเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ที่สำคัญในเวลานี้ไม้หอมไทยกำลังได้รับความนิยมมากทั้งด้านการนำมาใช้สด และการนำไปสกัดน้ำมันหอมระเหยซึ่งนับว่าเป็นอีกธุรกิจสมุนไพรอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่มีอนาคต ใครสนใจก็รีบจับจองหนังสือเล่มนี้ไว้ศึกษา และปลูกต้นไม้ไว้เยอะ ๆ เผื่ออาจเป็นนักธุรกิจไม้หอมคนต่อไป
 
มหัศจรรย์พรรณไม้หอมและเครื่องหอมไทย
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, คมสัน หุตะแพทย์
ราคา 200 บาท / จำนวน 100 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี

 
ช่วงปีที่ผ่านมาการนวดไทยหรือการบำบัดด้วยกลิ่นที่เรียกว่า สุคนธบำบัดเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีการนำเข้าน้ำมันหอมระเหยจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ความจริงแล้วประเทศไทยก็มีพรรณไม้หอมที่สามารถนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยได้เป็นจำนวนมากแต่จะทำอย่างไรที่จะพัฒนาน้ำมันหอมระเหยของไทยให้เป็นที่ยอมรับเพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันหอมระเหยจากต่างประเทศ

มหัศจรรย์พรรณไม้หอม และเครื่องหอมไทยจึงรวบรวมพรรณไม้หอมของไทยที่สกัดน้ำมันหอมระเหยได้พร้อมสรรพคุณ สารออกฤทธิ์ และวิธีการสกัดไว้

นอกจากนี้ยังรวบรวมน้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้และสมุนไพรที่พบ และประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยและภูมิปัญญาไทยโบราณในการทำน้ำอบ น้ำปรุง แป้งร่ำ เครื่องหอมไทย ที่กำลังถูกพลิกฟื้นให้กลับคืนสู่สังคม
 
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 500 บาท / จำนวน 228 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

 
ช่วงปีที่ผ่านมแหล่งรวมสมุนไพรธรรมชาติที่มีมากที่สุด คือ ตามอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ หนึ่งในคณะผู้แต่งเป็นคนที่ชอบเดินป่ามาก เรียกว่า ป่าในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยไปเดินมาเกือบหมดแล้วจึงได้จัดทำหนังสือรวบรวมพันธุ์สมุนไพรในป่าอุทยานแห่งชาติขึ้น โดยเริ่มจากภาคกลาง และได้แนะนำให้รู้จักกับอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 22 แห่ง และพันธุ์สมุนไพรที่พบจากแหล่งต่าง ๆ ไว้อย่างน่าสนใจมาก

ใครที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และอยากไปท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติก็ลองศึกษาดูว่าอุทยานแห่งชาติแห่งไหนโดนใจ และอยากไปมากที่สุดพร้อมสำรวจสมุนไพรที่น่าสนใจลองศึกษาหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะได้คำตอบที่ท่านต้องการ
 
สมุนไพรอุทยานแห่งชาติภาคอีสาน
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 500 บาท / จำนวน 215 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

 
อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งนอกจากจะเป็นสถานที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และกายภาพแล้วที่นี่ยังอุดมไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นป่าเขา น้ำตก รวมไปถึงพืชพรรณต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาไทยในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีวิตทั้งเป็นอาหาร และยารักษาโรค

สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคอีสานได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของอุทยานในภาคอีสานพร้อมทั้งสมุนไพรที่พบในอุทยาน และข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ เพื่อยังประโยชน์ให้กับผู้สนใจซึ่งจะได้ทั้งข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลสมุนไพร
 
สมุนไพรอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 500 บาท / จำนวน 215 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

 
ปัจจุบันสมุนไพรได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เนื่องจากมีสรรพคุณที่ช่วยในการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่ก็มีทั้งชนิดที่มีคุณ และโทษในการนำมาใช้จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของสมุนไพรแต่ละชนิดให้ดีเสียก่อน โดยแหล่งที่จะเรียนรู้ เรื่องสมุนไพรปัจจุบันก็เปิดกว้าง และมีอยู่หลายแห่งด้วยกันที่ได้รวบรวมพันธุ์สมุนไพรทั้งที่ยังมีจำนวนมาก และที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไว้ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญ

สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติในเขตภาคเหนือไว้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลสมุนไพรที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งบางชนิดอาจเป็นสมุนไพรหายากใกล้สูญพันธุ์โดยได้อธิบายถึง ลักษณะทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และสรรพคุณในการรักษาโรค พร้อมด้วยภาพประกอบที่สวยงามชัดเจนทุกมุมมอง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดต่าง ๆ
 
สมุนไพรอุทยานแห่งชาติภาคใต้
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 500 บาท / จำนวน 216 หน้า

 
การรวบรวมหนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติแต่ละภาคนั้น เกิดจากความสุขที่ได้ไปเดินป่าสนุกกับการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันของคณะนักเดินทางที่มีทั้งหมอพื้นบ้าน เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง รวมถึงคณะผู้ร่วมเดินทางซึ่งมีทั้งนักศึกษา แพทย์แผนไทยของมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนานักศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ที่มีวิชาเรียนแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่เภสัชกรรมจากหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ จึงได้รวบรวมเป็นหนังสือสำหรับไว้ศึกษาสมุนไพรในป่าที่เราพบ

สำหรับหนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ นับเป็นเล่มสุดท้ายที่ทางมูลนิธิฯ ได้ทยอยทำออกมาจนครบทั้ง 4 ภาคแล้ว ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สมุนไพร และสำหรับนักท่องเที่ยวยังสามารถใช้เป็นคู่มือศึกษาท่องเที่ยวพร้อม ๆ ไปกับการ ศึกษาจากห้องเรียนธรรมชาติเพื่อเพิ่มโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ของท่านได้อีกมากมายด้วย
 
คู่มือต้านมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 75 หน้า

 
สถิติการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในแต่ละปีทั่วโลก นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าวิทยาการด้านการแพทย์สมัยใหม่จะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม แต่การหาแนวทางรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยอย่างไร ก็ตามในวงการแพทย์ก็พยายามค้นคว้า และหาแนวทางเพื่อการรักษาโรคมะเร็งไปเรื่อย ๆ มิได้นิ่งนอนใจ ด้านการแพทย์แผนไทยนั้นก็พยายามศึกษาจากตำราและหมอพื้นบ้านผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการรักษาให้ได้

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกเล่มหนึ่งจึงได้จัดพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นหลายครั้ง และสำหรับการจัดพิมพ์ในครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 3 แล้ว และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยโดยเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นข้อมูลจากการทดลองใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้อ่าน ผู้ศึกษาทั้งหลายได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
 
บรรณาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ราคา 300 บาท / จำนวน 288 หน้า
พิมพ์ 4 สี กระดาษปอนด์

 
ในเวลานี้ผู้ประกอบเกี่ยวกับยาสมุนไพร และเครื่องสำอางเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก บางรายก็ไปขอขึ้นทะเบียนที่ อย. อย่างถูกต้อง แต่มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สนใจขึ้นทะเบียน อาจเนื่องมาจากปัจจัยในการติดต่องานราชการที่ไม่สะดวกไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือไม่รู้ กระทั่งมาตรฐานต้องทำอย่างไร เป็นต้น

ในจุดนี้ทาง อย. เองก็ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รวบรวมขั้นตอนวิธีการตลอดจนมาตรฐานในการผลิตยาสมุนไพร โรงงาน และขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เรียบเรียงเป็นหนังสือคู่มือสำหรับประชาชนทั่วไปได้ศึกษา และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ อย.
 
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วยยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 380 บาท / จำนวน 223 หน้า
พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

 
มีสมุนไพรใกล้ตัวจำนวนไม้น้อยทีเดียวที่ถูกนำมาใช้ในการพึ่งพาตนเองในงานสาธารณสุข มูลฐานที่ผ่านการค้นคว้าทดลองกระทั่งได้รับการรับรองถึงสรรพคุณ และวิธีการที่จะนำมาใช้เกื้อประโยชน์ต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วยยาสมุนไพรในงาน สาธารณสุขมูลฐานจึงถูกรวบรวมขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพึ่งพาตนเอง

ภายในได้รวบรวม และให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร วิธีเก็บสมุนไพร การรักษาสมุนไพร การแปรสภาพยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการปรุงยา อันตรายจากการแพ้ยา และการเลือกซื้อยาสมุนไพรสำเร็จรูปอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย

นอกจากนี้ยังได้แบ่งอาการของโรคออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น อาการเจ็บป่่วยด้วยระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดิน ปัสสาวะ และกลุ่มโรคผิวหนัง พร้อมทั้งสมุนไพรที่นำมาใช้ปรุงเป็นยาเพื่อรักษาอาการเบื้องต้น

สำหรับสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานเล่มนี้ได้รวบรวมสมุนไพรกว่า 60 ตัว พร้อมข้อมูลฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากจะใช้บรรเทาอาการป่วยเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 69 บาท / จำนวน 68 หน้า

 
การแพทย์แผนไทยมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา รากฐานจากธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ สอดคล้องกับเรื่องของสุขภาพเมื่อกายป่วยจิตป่วย เมื่อจิตป่วยกายก็ป่วย ในพุทธศาสนาก็มีคำสอนที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจสมัยก่อนจึงพบว่าพระสงฆ์ เป็นหมอรักษาด้วย คือ รักษาร่างกายด้วยสมุนไพร และรักษาจิตใจด้วยธรรมะ

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นงานเขียนที่ถอดมาจากการบรรยายให้พระคุณเจ้าฟังถึงหลักการทางการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวโยงกับสังคม มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และศาสนา เพื่อประโยชน์ในการที่พระคุณเจ้าจะนำความรู้ไปเผยแพร่เพื่อให้ชุมชนทราบว่า หลักการดูแลสุขภาพของคนไทยนั้นสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมวิถีชีวิต และศาสนาอย่างลงตัว เนื้อหาในหนังสือมิได้ตัดทอนสาระสำคัญส่วนใดทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงอรรถรสในการบรรยายราวกับร่วมฟังอยู่ด้วย
 
วงกลมวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน
 
ผู้จัดทำ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 130 บาท

 
แผ่นหมุนวงกลมนี้ได้รับการพัฒนาค้นคว้าโดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ในขณะที่ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงสาธารณสุข จากประสบการณ์การศึกษาทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเป็นการพัฒนาทฤษฎีการ แพทย์แผนไทย เพื่อวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน และศึกษาจุดอ่อนของสุขภาพ

แผ่นที่ 1 (แผ่นใหญ่)
- ด้านหน้า แสดงข้อมูลวันที่และเดือนในรอบ 1 ปี
- ด้านหลัง แสดงข้อมูลสำหรับเลือกวันเดือนปีตามสุริยคติในจักรราศีประจำปีเกิดแต่ละปี และเพื่อความ สะดวก และรวดเร็วในการวิเคราะห์ จึงเทียบเป็นวันเดือนปีสากลที่ตรงกับปีเกิด


แผ่นที่ 2 (แผ่นกลาง) แสดงข้อมูลตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยโดยใช้เป็นรหัสสีซึ่งระบุถึงธาตุเจ้าเรือนหลักธาตุเจ้าเรือนรอง และอุตุสมุฏฐาน
- ช่องหมายเลข 1 ของแผ่นที่ 3 แสดงธาตุเจ้าเรือนหลัก
- ช่องหมายเลข 2 และ 3 ของแผ่นที่ 3 แสดงธาตุเจ้าเรือนรอง และพิกัดสมุฏฐานโรคตามธาตุต่าง ๆ โดยช่องที่ 3 มีหมายเลข กำกับ 1 ถึง 18
- ช่องในสุด (ไม่มีเลขกำกับ) แสดงอุตุสมุฏฐาน


แผ่นที่ 3 (แผ่นเล็ก) มีลูกศร 2 อัน ลูกศรด้านซ้ายใช้ชี้กำหนดวันเดือนปีของผู้ต้องการตรวจลูกศรด้านขวาอยู่ตรงกับช่องว่าง เป็นตัวชี้บอกให้ทราบวันปฏิสนธิของผู้นั้น ช่องว่างจะมองทะลุไปยังแผ่นที่ 2 เห็นเป็นแถบสีต่าง ๆ แบ่งเป็นช่องต่าง ๆ ซึ่งมีหมายเลข 1,2,3 กำกับโดยมีรายละเอียดบนแผ่นวงกลมที่ 3 ซึ่งมีคำกำกับให้ทราบว่ารหัสสีต่าง ๆ นั้นใช้แทนความหมายอะไรจะมีกระดาษที่เป็นคู่มือการใช้ให้เมื่อซื้อแผ่นวงกลม
 
การแพทย์แผนไทยการแพทย์แบบองค์รวม
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 170 บาท / จำนวน 108 หน้า
พิมพ์ 4 สี กระดาษปอนด์

 
การแพทย์แผนไทยการแพทย์แบบองค์รวม เป็นหนังสือที่นำเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยแบบพื้นฐาน ตั้งแต่การ ปฎิสนธิธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ มีลักษณะบุคลิกอย่างไร สาเหตุของการเกิดโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยคือเกิดจากอิทธิพลของธาตุสมุฎฐาน อุตุสมุฎฐาน อายุสมุฎฐาน ประเทศสมุฎฐาน กาลสมุฎฐาน และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค

การรักษาสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนไทยนั้นโดยเบื้องต้นดูจากธาตุเจ้าเรือน และบริโภคอาหารให้เหมาะสมก็เป็นการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นที่แทบจะไม่เจ็บป่วย แต่เมื่อใดที่มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็จะให้การรักษาตามหลักธาตุเจ้าเรือน
สำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องกับการแพทย์แผนไทย อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะรู้ว่าการแพทย์แผนไทยคืออะไร
 
คู่มือเวชกรรมแผนไทย
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 150 บาท / จำนวน 120 หน้า

 
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการแพทย์แผนไทยได้รับการสืบสานมาตั้งแต่อดีต จากหลักการพึ่งพาธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติ ในการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ เมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็จะรักษาโดยใช้ยาจากรอบรั้วบ้านจากป่า แล้วสังเกตดูลักษณะอาการของโรคว่าเกิดขึ้นจากอวัยวะใดและทำการรักษาโดยใช้หลักสมุฎฐานหรือที่ตั้งแรกเกิดของโรคและธาตุสมุฎฐานหรือที่ตั้งของธาตุอันเป็นธาตุเจ้า เรือนของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดิน น้ำ ลม และไฟ ที่ก่อให้โรคแตกต่างกันไป

เนื้อหาภายในเล่มรวบรวมการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยแบ่งออกเป็นคัมภีร์ต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงลักษณะโรคมีการจำแนกแยกไว้เป็นหมวดหมู่ และสอดคล้องกับโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
 
เภสัชกรรมแผนไทย
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 180 บาท / จำนวน 110 หน้า

 
หนังสือเภสัชกรรมแผนไทยเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาสมุนไพรจำแนกตามหลักการความรู้เป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้เบื้องต้นในเรื่องเภสัชกรรมแผนไทย

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบไปด้วย จรรยาเภสัช หลักเภสัช เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช เภสัชกรรม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

 
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 60 บาท / จำนวน 32 หน้า

 
สำหรับคนไทยไม่ว่าอาชีพการงานไหนหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาเราจะมีพิธีไหว้ครูเพื่อประสิทธิประสานวิทยาความรู้ และระลึก ถึงคุณครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสมอ

การแพทย์แผนไทยก็เช่นกันมีครูอาจารย์ที่นับถือเป็นผู้อุดหนุนความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ทุกคนดังนั้นในทุกปีก็จะมีการไหว้ครูของแพทย์แผนไทยขึ้นโดยมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนาเป็นผู้จัดขึ้นทุกปี ในการจัดงานนั้นย่อมต้องมีขั้นตอน พิธีการ ของเซ่นไหว้ต่าง ๆ จึงได้มีการรวบรวมเป็นหนังสือพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นคู่มือความรู้แก่ลูกศิษย์ทุกคนได้ศึกษาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 
การดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะ
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 174 หน้า

 
คนไทยในเวลานี้คุ้นเคยแต่คำว่า สปา นึกภาพว่าเป็นสถานที่นวดอาบน้ำแช่น้ำด้วยกลิ่นหอม เครื่องหอม หรือเป็นสถานเสริม ความงามบ้างก็ตามแต่จะนึกภาพออกนั่นเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว สปา คืออะไร

นอกเหนือจากคำว่า สปา แล้วยังมีคำว่า สัปปายะ อีกทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรเพื่อให้ผู้บริโภคหายสงสัยรวมถึงผู้ประกอบการด้านสปาด้วยเช่นกัน มูลนิธิการแพทย์แผนไทยจึงได้จัดงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2547 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของงาน คือการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะ และได้นำเสนอรูปแบบ และองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเพื่อเป็นมาตรฐานความรู้แก่ผู้บริโภค และผู้ประกอบการต่อไปนั่นเอง

สัปปายะ หมายถึง สภาพที่เอื้อเกื้อหนุนเหมาะช่วยให้เป็นอยู่ทำกิจกรรม หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผลดีประกอบด้วย บรรยากาศดี อาหารดีมีคุณภาพ ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมสะอาดสบาย มั่นคง ปลอดภัย คนรอบข้าง อยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อยู่อย่างสบายหรืออิริยาบถสบาย ปัจจัย 4 เอื้ออำนวยในการดำรงชีวิต และการเสวนาปราศัยที่ช่วยจิตใจเบิกบาน

การดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะจึงได้รวบรวมรูปแบบ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขหรือก่อให้เกิดทุกข์น้อยที่สุดเพื่อเป็นแนวทางการแสวงหาความสุขแก่ประชาชนต่อไปนั่นเอง และสำหรับผู้ประกอบการแล้วยังมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการนวดไทย การพัฒนาหมอนวดไทย และแหล่งคัดเลือกหมอนวดไทยที่มีฝีมือ

เนื้อหาในเล่มจะให้ความรู้ในเรื่องเครื่องหอมไทย ไม้หอมไทย น้ำมันหอม ระเหย วารีบำบัด ศาสนาบำบัด อาหารตามธาตุเจ้าเรือน และอาหารเพื่อสุขภาพ การนวดไทยการนวดแบบนานาชาติ และหลักสูตรการเรียนนวดไทยต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการนวดไทย การนวดเท้า นวดสปาของสถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจากภาคราชการไว้อย่างน่าสนใจมากทีเดียว
 
เรื่องเล่าจากหมอเพ็ญ 1-5
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคาเล่มละ 100 บาท

 
จุดเริ่มต้นของการแพทย์แผนไทยเริ่มจากตรงไหน คำว่าภูมิปัญญาไทย คืออะไร ทำไมจึงต้องเป็นการแพทย์แผนไทย การนวดไทย มีความสำคัญในระบบสาธารณสุขของไทยอย่างไร เชื่อมโยงกับมิติทางสังคมอื่น ๆ แบบไหน คำถามอันหลากหลายเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดบอกเล่าจากแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ผู้ที่รับภาระอันสำคัญในการผลักดันงานการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย

พบกับบทความเรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางสังคมที่ผ่านการกลั่นกรองผ่านแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ กับเรื่องเล่าจากหมอเพ็ญ
 
กายวิภาคศาสตร์
 
บรรณาธิการ : นายแพทย์วุฒิกิจ ธนะภูมิ
ราคา 100 บาท / จำนวน 105 หน้า

 
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาเภสัชกรรมแผนไทยที่จำเป็นต้องศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ตามหลักสูตรที่กองประกอบโรคศิลปะกำหนดไว้ และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ เป็นเรื่องราวของการทำงานของระบบร่างกายตลอดจนหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ที่สำคัญ เป็นหนังสือที่อ่าน และเข้าใจง่าย ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากหนังสือ ATLAS OF ANATOMY โดยปรมาจารย์ใหญ่ FRANK H NETTER นำมาปรับปรุงให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยแปลการบรรยายภาพเป็นภาษาไทย

ภายในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ เช่น สิ่งที่ห่อหุ้ม โครงกระดูก ระบบประสาท ระบบการหายใจ เป็นต้น และมีภาพประกอบทำให้เข้าใจเนื้อหาง่ายมากยิ่งขึ้น
 
ยากลางบ้าน 1 มะเร็ง (โรคสาร)
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 29 บาท / จำนวน 26 หน้า

 
โรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชากรโลก หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมสำหรับยาสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็งได้ผลเป็นอย่างดี มะเร็งมีทั้งหมด 12 ชนิด และตำรับยาที่สามารถรักษาโรคได้ผลดีมี 21 ขนาน

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ขนานที่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายสนิทได้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ป่วยโรคนี้เป็นอย่างยิ่ง
 
ยากลางบ้าน 2 มะเร็ง (ยาแก้ไข้)
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 29 บาท / จำนวน 35 หน้า

 
หนังสือเล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้แบบแพทย์แผนไทย มาใช้ในการรักษาเยี่ยวยาสุขภาพและบำบัดอาการเจ็บป่วยได้ดี ซึ่งไข้พิษแบ่งออกเป็น 21 จำพวก เนื้อหาภายในเล่มเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ได้รวบรวมลักษณะของอาการไข้ และสามารถเรียนรู้เข้าถึงอาการไข้ ในแต่ละจำพวก ตำรับยารักษาและใช้กระทุ้งพิษไข้ พร้อมสรรพคุณทางยาที่ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง
 
ยากลางบ้าน 3 ยาแก้เริม งูสวัด และงูกัดทุกชนิด
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 39 บาท / จำนวน 20 หน้า

 
ตำรายากลางบ้าน เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่รวบรวมขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก 5 เล่ม โดยยังคงโรคภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา ผู้คนส่วนใหญ่มักป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ตำรายากลางบ้านจึงเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านติดมือ เมื่อยามจำเป็นป่วยไข้ สามารถนำมาพิจารณาและใช้ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในรายที่ไม่รุนแรงมากนักได้เป็นอย่างดี
 
ยากลางบ้าน 4 ริดสีดวงทวาร
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 39 บาท / จำนวน 20 หน้า

 
ตำรายากลางบ้าน เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่รวบรวมขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก 5 เล่ม โดยยังคงโรคภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา ผู้คนส่วนใหญ่มักป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ตำรายากลางบ้านจึงเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านติดมือ เมื่อยามจำเป็นป่วยไข้ สามารถนำมาพิจารณา และใช้ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในรายที่ไม่รุนแรงมากนักได้เป็นอย่างดี
 
ยากลางบ้าน 5 สมุนไพรล้างพิษ
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 39 บาท / จำนวน 27 หน้า

 
ตำรายากลางบ้าน เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่รวบรวมขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก 5 เล่ม โดยยังคงโรคภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา ผู้คนส่วนใหญ่มักป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ตำรายากลางบ้านจึงเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านติดมือ เมื่อยามจำเป็นป่วยไข้ สามารถนำมาพิจารณา และใช้ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในรายที่ไม่รุนแรงมากนักได้เป็นอย่างดี
 
ยากลางบ้าน 6 สมุนไพรบำรุงกำหนัด
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 39 บาท / จำนวน 16 หน้า

 
ตำรายากลางบ้าน เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่รวบรวมขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก 5 เล่ม โดยยังคงโรคภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา ผู้คนส่วนใหญ่มักป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ตำรายากลางบ้านจึงเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านติดมือ เมื่อยามจำเป็นป่วยไข้ สามารถนำมาพิจารณา และใช้ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในรายที่ไม่รุนแรงมากนักได้เป็นอย่างดี
 
ยากลางบ้าน 7 สมุนไพรบแก้โรคในปากในคอ
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 39 บาท / จำนวน 24 หน้า

 
ตำรายากลางบ้าน เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่รวบรวมขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก 5 เล่ม โดยยังคงโรคภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา ผู้คนส่วนใหญ่มักป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ตำรายากลางบ้านจึงเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านติดมือ เมื่อยามจำเป็นป่วยไข้ สามารถนำมาพิจารณา และใช้ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในรายที่ไม่รุนแรงมากนักได้เป็นอย่างดี
 
พืชสมุนไพร ประเภทต้น เล่ม 1
 
บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสมบูรณ์ เกียรตินันทน์ และคณะ
ราคา 500 บาท / จำนวน 252 หน้า

 
พืชสมุนไพร ประเภทต้น เล่ม 1 ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสมุนไพร เนื้อหาข้อมูลทางวิชาการประกอบด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ ชื่อ ท้องถิ่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์ ลักษณะสมุนไพรแห้ง ในส่วนที่ใช้บ่อย สรรพคุณ สรรพ คุณตามตำรายาแผนโบราณ สารประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา อ้างอิง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร

ภายในเล่มรวบรวมสมุนไพร 50 ชนิด มีภาพประกอบสีอย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจสมุนไพรนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น
 
พืชสมุนไพร ประเภทต้น เล่ม 2
 
บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสมบูรณ์ เกียรตินันทน์ และคณะ
ราคา 500 บาท / จำนวน 431 หน้า

 
หนังสือพืชสมุนไพรประเภทต้นเล่มได้รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในตำราเภสัชกรรมแผนไทยซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไว้รอบด้าน เช่น สรรพคุณสมุนไพร สารออกฤทธิ์ และงานวิจัย ตลอดจนรวบรวมตำรายาในคัมภีร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชชนิดนั้น ๆ ไว้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นคว้า

ภายในเล่มประกอบด้วยรูปภาพสี่สี เห็นภาพชัดเจน โดยรวบรวมสมุนไพรไว้ถึง 40 ชนิด
 
พืชสมุนไพร ประเภทเถา - เครือ
 
บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสมบูรณ์ เกียรตินันทน์ และคณะ
ราคา 500 บาท / จำนวน 379 หน้า

 
หนังสือพืชสมุนไพร ประเภทเถา-เครือ ได้รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร 70 กว่าชนิด ซึ่งพืชสมุนไพรต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมนั้น มีทั้งที่ศึกษาในเอกสารตำราและจากการเดินป่าสมุนไพรในพื้นที่จริง เพื่อพยายามถ่ายภาพจริงจากต้นสมุนไพร ซึ่งจะทำให้เห็นส่วนประกอบของสมุนไพรชัดเจน เช่น ต้น ดอก ใบ เถา และราก ทั้งสมุนไพรสด และสมุนไพรแห้ง เพื่อจัดทำเป็นตำรับยาโบราณ มีทั้งสรรพคุณทางยาแก้โรค แก้อาการ วิธีการปรุง

เนื้อหาข้อมูลวิชาการประกอบด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ ชื่อดั้งเดิม ทำให้เข้าใจในตัวสมุนไพรนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น
     
ติดต่อมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
สำนักงานบริหารงานกลาง
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
    02-045-6942
  - คลินิกการแพทย์แผนไทยสุพรมอาศรม
 
หน่วยการเรียนการสอน
 
    02-965-9636
 
  - สาขาเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย
  - คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
 
    02-527-7737, 02-527-2008
    02-527-7738
 
  - สาขานวดไทย
  - ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 
    02-965-9881
    02-195-9082
 
  - ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
 
    02-195-9081