ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
เปิดบริการวันทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-580-5157

 
คู่มือการนวดรักษาโรคแบบราชสำนัก
บรรณาธิการ : แพท ย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 270 บาท / จำนวน 199 หน้า

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้รวบรวมจากคำบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดไทย 800 ชั่วโมง จากการเรียนวิชา การตรวจประเมิน และโรคระบบกระดูกข้อต่อ และกล้ามเนื้อ และวิชาการนวดไทยบำบัด(นวดราชสำนัก) และเรื่องที่เกี่ยวกับการนวดไทย

ภายในเล่มจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจประเมิน และโรคกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดไทย การนวดบำบัดโรคต่าง ๆ เช่น ข้อสะโพกหัก หัวไหล่ติดเรื้อรัง นิ้วมือซ้น ข้อเท้าแพลงระดับ 1 และระดับ 2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการนวดราชสำนักสามารถนำมาต่อยอดเพื่อรักษาโรคสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุดเพื่อรักษาและบรรเทา อาการปวดเมื่อยเหล่านั้น
 
คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก ภาคเทคนิคการนวดรักษาอาการโรคที่พบบ่อย
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ
ราคา 475 บาท / จำนวน 257 หน้า

หนังสือคู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก ภาคเทคนิคการนวดรักษาอาการโรคที่พบบ่อยเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมหลักวิชาเนื้อหาการสอนในห้องเรียนและประสบการณ์การนวดรักษาแบบราชสำนักของอาจารย์อภิชาติ ลิมติยะโยธิน ในหลักสูตรการนวดไทย 800 ชั่วโมง ของมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ทฤษฎีโรคเกี่ยวกับ การนวดแบบราชสำนัก และอาการโรคเกี่ยวกับการนวดแบบราชสำนักที่พบบ่อย

นอกจากนี้ในภาคผนวกยังได้เพิ่มเนื้อหาข้อมูลรหัสโรค โดยได้คัดลอกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการนวดแบบราชสำนักของสถาบันการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเทียบเคียงอาการโรคที่ทำการรักษา เพื่อบันทึกลงข้อมูลรหัสโรคได้อย่างถูกต้อง
 
คู่มืออบรมการนวดไทยแบบนวดเชลยศักดิ์
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ
ราคา 240 บาท / จำนวน 133 หน้า
พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต

เนื่องจากความต้องการเรียนรู้เทคนิคการนวดไทยเป็นที่ต้องการของประชาชนมากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งก็มีจัดการเรียนการ สอนอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้มีการจัดทำหนังสือคู่มืออบรมการนวดไทยขึ้น ซึ่งเล่มนี้คือหนังสือคู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์เป็นหนึ่งในสื่อชุดนวดไทยซึ่งได้นำเสนอถึงเทคนิควิธีการ และขั้นตอนการนวด ผู้รวบรวมหนังสือเล่มนี้เป็นทีมวิทยากรที่สอนการ นวดไทยของมูลนิธิการแพทย์แผนไทยที่ได้นำมาจากประสบการณ์จากการสอน และการนวดจนได้ท่าทางการนวดที่เหมาะสมไม่เป็น อันตรายต่อผู้นวด

ดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงสามารถเรียนรู้ และศึกษาคู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์นี้ได้อย่างปลอดภัยนำไปช่วยเหลือบีบนวดผ่อนคลายให้กับสมาชิกในครอบครัวได้
 
เส้นประธานสิบกับการนวดแบบราชสำนัก
บรรณาธิการ : อาจารย์อภิชาติ ลิมตินะโยธิน และคณะฯ
ราคา 475 บาท / จำนวน 259 หน้า

เส้นประธานสิบเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งถือว่าหลักวิชาสำคัญของการนวดไทย โดยเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ใช้กระตุ้นกลไลการทำงานของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้พลังชีวิตได้ทำงานเป็นปกติ พ้นจากโรคภัยความเจ็บปวดของร่างกาย

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนวิชานวดเส้นประธานสิบให้กับผู้ที่กำลังศึกษาวิชาการนวดไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
VCD กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
เนื้อเรื่องโดย : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และอาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ
ราคา 150 บาท / ความยาว 25 นาที

กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนเป็นการบริหารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณซึ่งเน้นการฝึกลมหายใจ และการใช้สมาธิ ร่วมด้วย จึงเป็นทั้งการบริหารกาย และบริหารจิตรวมทั้งช่วยในการบำบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทางมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา ได้คัดเลือกท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า เพื่อใช้ในการเริ่มต้นฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน และเป็นการจัดสมดุลโครงสร้างร่างกายแบบ ไทย หากประชาชนได้ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี

VCD กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายซึ่งสามารถทำได้ทั้งคนสูงอายุ และเด็กซึ่งได้คัดเลือกท่ามาแล้ว เมื่อเปิด VCD ก็สามารถทำตามได้ซึ่งจะมีภาพประกอบ และคำบรรยายในแต่ละท่า และประโยชน์ของท่าออกกำลังกายนั้น ๆ
 
กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตน 15 ท่า
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 80 หน้า

การออกกำลังกายมีความจำเป็นกับมนุษย์ทุกคนในวันนี้อาชีพการงาน และวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ทุกคนไม่ค่อยจะออกกำลังกายกันและยังมีกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่ไม่ถนัดออกกำลังกายแบบหักโหม ดังนั้น หนังสือกายบริหารแบบไทยท่าฤาษี ดัดตน 15 ท่าเป็นการออกกำลังกายแบบไทยในท่าฤาษีดัดตนได้มีการคัดเลือกท่าที่เห็นว่ามีประโยชน์กับร่างกายมา 15 ท่า จากทั้งหมด 127 ท่า ทั้ง 15 ท่า ที่ได้คัดมานี้ถือว่าเป็นท่าพื้นฐานซึ่งเหมาะกับการนำมาใช้ส่งเสริมในการออกกำลังกายเพราะไม่หักโหมแต่ค่อย ๆ ดัดปรับโครงสร้างร่างกายให้หายปวดเมื่อยจากอาการผิดปกติต่าง ๆ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่ไม่สามารถออกกำลังกายอย่างหักโหม ให้นำกายบริหารฤาษีดัดตนมาใช้จะเป็นประโยชน์มากรวมถึงผู้สูงอายุด้วย
 
127 ท่า กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตน
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 500 บาท / จำนวน 400 หน้า

ฤาษีดัดตนเป็นภูมิปัญญาไทยที่ฝังรากลงบนผืนแผ่นดินไทยมานานกว่า 200 ปีมีหลักฐานปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร และรูปปั้นที่ตั้งอยู่ภายในโพธิ์เป็นท่าบริหารร่างกายที่สันนิษฐานกันว่าคิดค้นขึ้นมาโดยฤาษี เมื่อเกิดความเมื่อยล้าจากการนั่งวิปัสสนาก็จะขยับเขยื้อนร่างกายเพื่อให้คลายความเมื่อยล้า จึงเป็นที่มาของท่ากายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนซึ่งมีทั้งหมด 127 ท่า

127 ท่า กายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตน ถูกจัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากเกิดกรณีการลอบจดสิทธิบัตรฤาษีดัดตนขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเพื่อตอกย้ำ และยืนยันว่าฤาษีดัดตนเป็นภูมิปัญญาของคนไทยแต่ดั้งเดิมโดยแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มี การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนอย่างแพร่หลายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
 
ตำอีสานอาหารธรรมชาติ
รวบรวมโดย : ชมรมอายุรเวทอีสาน
ราคา 140 บาท / จำนวน 90 หน้า
พิมพ์ 4 สี / กระดาษปอนด์

ตำอีสานจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพประเภทหนึ่ง อันประกอบไปด้วยเครื่องเทศ เครื่องแกงนานาชนิดที่นำมาหั่น ซอย ฝาน แล้ว โขลกเข้ากัน และปรุงรสอย่างกลมกล่อมด้วยน้ำตาล น้ำปลา น้ำปลาร้าอย่างลงตัว

มะยม กล้วย ปลีกล้วย มะเดื่อ ขนุน มะขาม สับปะรด ข่า ยอ สายบัว ฝักแค และยังมีอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่คาดคิดว่าจะนำมาตำเป็นอาหารรับประทานได้ อย่างเช่น ลูกนุ่นอ่อน ตำกะหล่ำปลี หมากค้อ มะเม่า เปลือกแตกโม เป็นต้น อาหารประเภทตำต่าง ๆ นั้นถือเป็นอาหารประจำท้องถิ่น คงมีตำมะละกอ ตำถั่ว ตำแตงที่กลายเป็นอาหารสากลไปแล้ว

หนังสือเล่มนี้จะสอนให้ท่านสามารถทำอาหารประเภทตำต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย มีทั้งวิธีการทำ ส่วนประกอบ รสเมื่อปรุงแล้ว ผักแกล้ม และมีภาพประกอบอย่างสวยงาม
 
ผักพื้นบ้านกับสังคมไทย
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 126 หน้า

ผักพื้นบ้านกับสังคมไทยเป็นสิ่งที่ยังคงสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของคนอดีต แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันกระแสโลกได้กลืนกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่เหล่านั้น ด้วยวิทยาการสมัยใหม่นำพารูปแบบอาหารการกินแบบตะวันตกเข้ามา ซึ่งดูจะไม่สอดคล้องกับรูปแบบความเป็นอยู่ของไทยเรานัก

ผักพื้นบ้านกับสังคมไทยได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติในการบริโภคผักพื้นบ้านของไทยในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และการบริโภคผักพื้นบ้านที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น และการพลิกฟื้นการรับประทานผักพื้นบ้านให้กลับมาอีกครั้ง
 
อาหารไทยกับความหลากหลายทางชีวภาพ
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 100 หน้า

ประเทศใดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จะสังเกตได้ว่าประชากรในประเทศนั้นจะเป็นผู้ที่มีศิลปะในการรังสรรค์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ เนื่องจากมีวัตถุดิบมากเพียงพอโดยเฉพาะศิลปะในการประกอบอาหารที่ปรุงจากพืชผักต่าง ๆ

ความหลากหลายทางชีวภาพ คือความหลากหลายของพืชผัก พรรณไม้ รวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ ที่ธรรมชาติมอบให้เจ้าของแผ่นดิน แต่ปัจจุบันความหลากหลายนั้นถูกทำลายลงไปด้วยการทำลายป่าไม้ ทำลายทรัพย์สินของแผ่นดินส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ทางสังคมประกอบกับรูปแบบการช่วงชิง และการล่าอาณานิคมที่วิวัฒนาการขึ้นจากความรุนแรงเสียเลือดเนื้อเหลือเพียงการเซ็นต์กระดาษเพียงแผ่นเดียว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำการศึกษาตัวบทกฎหมายที่จะช่วยคุ้มครองทรัพยากรของชาติไม่ให้หมดไปด้วยกฎหมายที่เอื้อต่อการเอาเปรียบของต่างชาติ
 
เครื่องปรุงในอาหารไทย
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 120 บาท / จำนวน 165 หน้า

อาหารจะอร่อยหรือไม่นั้นนอกจากฝีมือแล้วเครื่องปรุงหรือส่วนผสมต่าง ๆ ก็นับว่ามีผลต่อรสชาติอาหารเป็นอย่างมากจะสัง เกตได้ว่าถ้าเครื่องปรุงหรือส่วนผสมที่ใช้นั้นมีคุณภาพสดใหม่ก็ยิ่งส่งผลให้อาหารรสชาติดี โดยเฉพาะอาหารไทยที่ได้รับการกล่าวถึงว่ามีกรรมวิธีการปรุง และส่วนผสมที่เป็นเสน่ห์ด้วยเครื่องเทศพืชผัก และสมุนไพรที่หลากหลายซึ่งแต่ละชนิดต่างมีรส และสรรพคุณ ที่ต่างกันไป เช่น รสร้อน รสเย็น รสเค็ม รสจืด นับเป็นภูมิปัญญาของคนที่รังสรรค์อาหารขึ้นมาที่ได้นำพืชผักสมุนไพรรสชาติต่าง ๆ มาผสมรวมกันเพื่อลด และเพิ่มรสชาติกันได้อย่างลงตัว
 
เภสัชกรรมแผนไทย
บรรณาธิการ : กัญจนา ดีวิเศษ
ราคา 300 บาท / จำนวน 226 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

เภสัชกรรมแผนไทย ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักเภสัชกรรมแผนไทยตั้งแต่เรื่องการจำแนกความรู้ในเรื่องเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช สมุนไพรสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน และตัวอย่างสมุนไพรที่นิยมใช้ปรุงยามากกว่า 100 ชนิด ซึ่งเจาะลึกตั้งแต่ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสรรพคุณตัวยา

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยใช้กระดาษอาร์ตทั้งเล่ม พิมพ์ 4 สี เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาด้านเภสัชกรรมหรือสนใจเรื่องสมุนไพร เพราะจะมีภาพอย่างชัดเจนให้ดูประกอบ

อ่านหนังสือเรื่องนี้จบได้ความรู้เรื่องสมุนไพรขึ้นอีกเยอะเลย เด็ก ๆ ก็สามารถอ่านได้โดยเริ่มจากรูปภาพ และหามาปลูกไว้รอบรั้วบ้านหรือปลูกใส่กระถางไว้ศึกษาก็ย่อมเป็นหนทางหนึ่งในการปูพื้นฐานความรู้สำหรับเยาวชนได้ตั้งแต่เด็ก ๆ
 
ต้นไม้ตามทิศ
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 145 บาท / จำนวน 154 หน้า

ตันไม้ตามทิศเป็นหนังสือหนึ่งในชุดสมุนไพรกับวัฒนธรรมตอนที่ 1 ต้นไม้ตามทิศเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปลูก ต้นไม้ประจำทิศต่าง ๆ ทั้งหมด 8 ทิศ คือ
- ทิศอุดร(เหนือ) ปลูกมะเดื่ออุทุมพร เชื่อว่าเป็นไม้มงคลช่วยให้เกิดความเจริญ
- ทิศอีสาน(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ปลูกทุเรียน ไผ่รวก เพื่อความสุขความเจริญ
- ทิศบูรพา(ตะวันออก) ปลูกไผ่สีสุกปลูกเพื่อเอาความเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับชื่อ
- ทิศอาคเนย์(ตะวันออกเฉียงใต้) ปลูกสารภีป้องกันสิ่งมีพิษทั้งหลาย
- ทิศทักษิณ(ใต้) ปลูกมะพลับเชื่อว่าจะทำให้ร่ำรวย
- ทิศหรดี(ตะวันตกเฉียงใต้) ปลูกต้นพิกุลเพื่อป้องกันเหตุร้าย
- ทิศประจิม(ตะวันตก) ปลูกต้นกุ่มบก กุ่มน้ำ เชื่อว่าทำให้ครอบครัวมั่งคั่งอยู่กันเป็นกุ่มก้อน
- ทิศพายัพ(ตะวันตกเฉียงเหนือ) ปลูกมะกรูด จะทำให้เป็นคนช่างเจรจา

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้สากลด้านต้นไม้ พร้อมแนะวิธีการปลูก และให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณด้านอาหาร และยาของต้นไม้แต่ละชนิดพร้อมวิธีการนำไปใช้
 
พรรณไม้หอม
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 165 บาท / จำนวน 178 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

 
พรรณไม้หอม เป็นหนึ่งในหนังสือชุดสมุนไพรกับวัฒนธรรมซึ่งเป็นการรวบรวมเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับต้นไม้ไว้อย่างน่าอ่านน่าศึกษามาก พรรณไม้หอมนี้ถือเป็นตอนที่ 3 โดยมีต้นไม้ตามทิศ และไม้ริมรั้วอยู่ในชุดเดียวกัน

พรรณไม้หอมได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมของบ้านเราไว้แทบจะครบครันเป็นพรรณไม้ที่คนไทยนิยมปลูกมาตั้งแต่โบราณ บางชนิดเป็นพรรณไม้หายากมีมากว่า 60 ชนิด เนื้อหาที่สำคัญนอกจากความเป็นวิชาการที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์แล้วยังได้นำเสนอประโยชน์ทางยาจากส่วนต่าง ๆ รสและสรรพคุณตามตำรายาไทย และวิธีใช้ในการักษาโรคอย่างละเอียดชัดเจน

พรรณไม้หอมแม้ดูเพียงชื่อปกเพียงได้อ่านก็ได้กลิ่นหอมของพรรณไม้มารวยริน แต่เมื่อได้เปิดอ่านแล้วจะพบว่าคุณค่ามากมายนัก นอกจากนี้แล้วยังถือ เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านหรือใกล้บ้านเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ที่สำคัญในเวลานี้ไม้หอมไทยกำลังได้รับความนิยมมากทั้งด้านการนำมาใช้สด และการนำไปสกัดน้ำมันหอมระเหยซึ่งนับว่าเป็นอีกธุรกิจสมุนไพรอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่มีอนาคต ใครสนใจก็รีบจับจองหนังสือเล่มนี้ไว้ศึกษา และปลูกต้นไม้ไว้เยอะ ๆ เผื่ออาจเป็นนักธุรกิจไม้หอมคนต่อไป
 
สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 500 บาท / จำนวน 228 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

 
ช่วงปีที่ผ่านมแหล่งรวมสมุนไพรธรรมชาติที่มีมากที่สุด คือ ตามอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ หนึ่งในคณะผู้แต่งเป็นคนที่ชอบเดินป่ามาก เรียกว่า ป่าในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยไปเดินมาเกือบหมดแล้วจึงได้จัดทำหนังสือรวบรวมพันธุ์สมุนไพรในป่าอุทยานแห่งชาติขึ้น โดยเริ่มจากภาคกลาง และได้แนะนำให้รู้จักกับอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 22 แห่ง และพันธุ์สมุนไพรที่พบจากแหล่งต่าง ๆ ไว้อย่างน่าสนใจมาก

ใครที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และอยากไปท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติก็ลองศึกษาดูว่าอุทยานแห่งชาติแห่งไหนโดนใจ และอยากไปมากที่สุดพร้อมสำรวจสมุนไพรที่น่าสนใจลองศึกษาหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะได้คำตอบที่ท่านต้องการ
 
สมุนไพรอุทยานแห่งชาติภาคอีสาน
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 500 บาท / จำนวน 215 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

 
อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งนอกจากจะเป็นสถานที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และกายภาพแล้วที่นี่ยังอุดมไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นป่าเขา น้ำตก รวมไปถึงพืชพรรณต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาไทยในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีวิตทั้งเป็นอาหาร และยารักษาโรค

สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคอีสานได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของอุทยานในภาคอีสานพร้อมทั้งสมุนไพรที่พบในอุทยาน และข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ เพื่อยังประโยชน์ให้กับผู้สนใจซึ่งจะได้ทั้งข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลสมุนไพร
 
สมุนไพรอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 500 บาท / จำนวน 215 หน้า
จัดพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

 
ปัจจุบันสมุนไพรได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เนื่องจากมีสรรพคุณที่ช่วยในการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่ก็มีทั้งชนิดที่มีคุณ และโทษในการนำมาใช้จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของสมุนไพรแต่ละชนิดให้ดีเสียก่อน โดยแหล่งที่จะเรียนรู้ เรื่องสมุนไพรปัจจุบันก็เปิดกว้าง และมีอยู่หลายแห่งด้วยกันที่ได้รวบรวมพันธุ์สมุนไพรทั้งที่ยังมีจำนวนมาก และที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไว้ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญ

สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติในเขตภาคเหนือไว้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลสมุนไพรที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งบางชนิดอาจเป็นสมุนไพรหายากใกล้สูญพันธุ์โดยได้อธิบายถึง ลักษณะทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และสรรพคุณในการรักษาโรค พร้อมด้วยภาพประกอบที่สวยงามชัดเจนทุกมุมมอง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดต่าง ๆ
 
สมุนไพรอุทยานแห่งชาติภาคใต้
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 500 บาท / จำนวน 216 หน้า

 
การรวบรวมหนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติแต่ละภาคนั้น เกิดจากความสุขที่ได้ไปเดินป่าสนุกกับการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันของคณะนักเดินทางที่มีทั้งหมอพื้นบ้าน เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง รวมถึงคณะผู้ร่วมเดินทางซึ่งมีทั้งนักศึกษา แพทย์แผนไทยของมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนานักศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ที่มีวิชาเรียนแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่เภสัชกรรมจากหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ จึงได้รวบรวมเป็นหนังสือสำหรับไว้ศึกษาสมุนไพรในป่าที่เราพบ

สำหรับหนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคใต้ นับเป็นเล่มสุดท้ายที่ทางมูลนิธิฯ ได้ทยอยทำออกมาจนครบทั้ง 4 ภาคแล้ว ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สมุนไพร และสำหรับนักท่องเที่ยวยังสามารถใช้เป็นคู่มือศึกษาท่องเที่ยวพร้อม ๆ ไปกับการ ศึกษาจากห้องเรียนธรรมชาติเพื่อเพิ่มโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ของท่านได้อีกมากมายด้วย
 
คู่มือต้านมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 75 หน้า

 
สถิติการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในแต่ละปีทั่วโลก นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าวิทยาการด้านการแพทย์สมัยใหม่จะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม แต่การหาแนวทางรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยอย่างไร ก็ตามในวงการแพทย์ก็พยายามค้นคว้า และหาแนวทางเพื่อการรักษาโรคมะเร็งไปเรื่อย ๆ มิได้นิ่งนอนใจ ด้านการแพทย์แผนไทยนั้นก็พยายามศึกษาจากตำราและหมอพื้นบ้านผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการรักษาให้ได้

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกเล่มหนึ่งจึงได้จัดพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นหลายครั้ง และสำหรับการจัดพิมพ์ในครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 3 แล้ว และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยโดยเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นข้อมูลจากการทดลองใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้อ่าน ผู้ศึกษาทั้งหลายได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 69 บาท / จำนวน 68 หน้า

 
การแพทย์แผนไทยมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา รากฐานจากธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ สอดคล้องกับเรื่องของสุขภาพเมื่อกายป่วยจิตป่วย เมื่อจิตป่วยกายก็ป่วย ในพุทธศาสนาก็มีคำสอนที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจสมัยก่อนจึงพบว่าพระสงฆ์ เป็นหมอรักษาด้วย คือ รักษาร่างกายด้วยสมุนไพร และรักษาจิตใจด้วยธรรมะ

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นงานเขียนที่ถอดมาจากการบรรยายให้พระคุณเจ้าฟังถึงหลักการทางการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวโยงกับสังคม มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และศาสนา เพื่อประโยชน์ในการที่พระคุณเจ้าจะนำความรู้ไปเผยแพร่เพื่อให้ชุมชนทราบว่า หลักการดูแลสุขภาพของคนไทยนั้นสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมวิถีชีวิต และศาสนาอย่างลงตัว เนื้อหาในหนังสือมิได้ตัดทอนสาระสำคัญส่วนใดทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงอรรถรสในการบรรยายราวกับร่วมฟังอยู่ด้วย
 
วงกลมวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน
 
ผู้จัดทำ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 130 บาท

 
แผ่นหมุนวงกลมนี้ได้รับการพัฒนาค้นคว้าโดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ในขณะที่ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงสาธารณสุข จากประสบการณ์การศึกษาทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเป็นการพัฒนาทฤษฎีการ แพทย์แผนไทย เพื่อวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน และศึกษาจุดอ่อนของสุขภาพ

แผ่นที่ 1 (แผ่นใหญ่)
- ด้านหน้า แสดงข้อมูลวันที่และเดือนในรอบ 1 ปี
- ด้านหลัง แสดงข้อมูลสำหรับเลือกวันเดือนปีตามสุริยคติในจักรราศีประจำปีเกิดแต่ละปี และเพื่อความ สะดวก และรวดเร็วในการวิเคราะห์ จึงเทียบเป็นวันเดือนปีสากลที่ตรงกับปีเกิด


แผ่นที่ 2 (แผ่นกลาง) แสดงข้อมูลตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยโดยใช้เป็นรหัสสีซึ่งระบุถึงธาตุเจ้าเรือนหลักธาตุเจ้าเรือนรอง และอุตุสมุฏฐาน
- ช่องหมายเลข 1 ของแผ่นที่ 3 แสดงธาตุเจ้าเรือนหลัก
- ช่องหมายเลข 2 และ 3 ของแผ่นที่ 3 แสดงธาตุเจ้าเรือนรอง และพิกัดสมุฏฐานโรคตามธาตุต่าง ๆ โดยช่องที่ 3 มีหมายเลข กำกับ 1 ถึง 18
- ช่องในสุด (ไม่มีเลขกำกับ) แสดงอุตุสมุฏฐาน


แผ่นที่ 3 (แผ่นเล็ก) มีลูกศร 2 อัน ลูกศรด้านซ้ายใช้ชี้กำหนดวันเดือนปีของผู้ต้องการตรวจลูกศรด้านขวาอยู่ตรงกับช่องว่าง เป็นตัวชี้บอกให้ทราบวันปฏิสนธิของผู้นั้น ช่องว่างจะมองทะลุไปยังแผ่นที่ 2 เห็นเป็นแถบสีต่าง ๆ แบ่งเป็นช่องต่าง ๆ ซึ่งมีหมายเลข 1,2,3 กำกับโดยมีรายละเอียดบนแผ่นวงกลมที่ 3 ซึ่งมีคำกำกับให้ทราบว่ารหัสสีต่าง ๆ นั้นใช้แทนความหมายอะไรจะมีกระดาษที่เป็นคู่มือการใช้ให้เมื่อซื้อแผ่นวงกลม
 
คู่มือเวชกรรมแผนไทย
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 150 บาท / จำนวน 120 หน้า

 
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการแพทย์แผนไทยได้รับการสืบสานมาตั้งแต่อดีต จากหลักการพึ่งพาธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติ ในการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ เมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็จะรักษาโดยใช้ยาจากรอบรั้วบ้านจากป่า แล้วสังเกตดูลักษณะอาการของโรคว่าเกิดขึ้นจากอวัยวะใดและทำการรักษาโดยใช้หลักสมุฎฐานหรือที่ตั้งแรกเกิดของโรคและธาตุสมุฎฐานหรือที่ตั้งของธาตุอันเป็นธาตุเจ้า เรือนของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดิน น้ำ ลม และไฟ ที่ก่อให้โรคแตกต่างกันไป

เนื้อหาภายในเล่มรวบรวมการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยแบ่งออกเป็นคัมภีร์ต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงลักษณะโรคมีการจำแนกแยกไว้เป็นหมวดหมู่ และสอดคล้องกับโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
 
เภสัชกรรมแผนไทย
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 180 บาท / จำนวน 110 หน้า

 
หนังสือเภสัชกรรมแผนไทยเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาสมุนไพรจำแนกตามหลักการความรู้เป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้เบื้องต้นในเรื่องเภสัชกรรมแผนไทย

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบไปด้วย จรรยาเภสัช หลักเภสัช เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช เภสัชกรรม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

 
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 60 บาท / จำนวน 32 หน้า

 
สำหรับคนไทยไม่ว่าอาชีพการงานไหนหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาเราจะมีพิธีไหว้ครูเพื่อประสิทธิประสานวิทยาความรู้ และระลึก ถึงคุณครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสมอ

การแพทย์แผนไทยก็เช่นกันมีครูอาจารย์ที่นับถือเป็นผู้อุดหนุนความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ทุกคนดังนั้นในทุกปีก็จะมีการไหว้ครูของแพทย์แผนไทยขึ้นโดยมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนาเป็นผู้จัดขึ้นทุกปี ในการจัดงานนั้นย่อมต้องมีขั้นตอน พิธีการ ของเซ่นไหว้ต่าง ๆ จึงได้มีการรวบรวมเป็นหนังสือพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นคู่มือความรู้แก่ลูกศิษย์ทุกคนได้ศึกษาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 
การดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะ
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคา 100 บาท / จำนวน 174 หน้า

 
คนไทยในเวลานี้คุ้นเคยแต่คำว่า สปา นึกภาพว่าเป็นสถานที่นวดอาบน้ำแช่น้ำด้วยกลิ่นหอม เครื่องหอม หรือเป็นสถานเสริม ความงามบ้างก็ตามแต่จะนึกภาพออกนั่นเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว สปา คืออะไร

นอกเหนือจากคำว่า สปา แล้วยังมีคำว่า สัปปายะ อีกทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรเพื่อให้ผู้บริโภคหายสงสัยรวมถึงผู้ประกอบการด้านสปาด้วยเช่นกัน มูลนิธิการแพทย์แผนไทยจึงได้จัดงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2547 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของงาน คือการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะ และได้นำเสนอรูปแบบ และองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเพื่อเป็นมาตรฐานความรู้แก่ผู้บริโภค และผู้ประกอบการต่อไปนั่นเอง

สัปปายะ หมายถึง สภาพที่เอื้อเกื้อหนุนเหมาะช่วยให้เป็นอยู่ทำกิจกรรม หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผลดีประกอบด้วย บรรยากาศดี อาหารดีมีคุณภาพ ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมสะอาดสบาย มั่นคง ปลอดภัย คนรอบข้าง อยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อยู่อย่างสบายหรืออิริยาบถสบาย ปัจจัย 4 เอื้ออำนวยในการดำรงชีวิต และการเสวนาปราศัยที่ช่วยจิตใจเบิกบาน

การดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะจึงได้รวบรวมรูปแบบ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขหรือก่อให้เกิดทุกข์น้อยที่สุดเพื่อเป็นแนวทางการแสวงหาความสุขแก่ประชาชนต่อไปนั่นเอง และสำหรับผู้ประกอบการแล้วยังมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการนวดไทย การพัฒนาหมอนวดไทย และแหล่งคัดเลือกหมอนวดไทยที่มีฝีมือ

เนื้อหาในเล่มจะให้ความรู้ในเรื่องเครื่องหอมไทย ไม้หอมไทย น้ำมันหอม ระเหย วารีบำบัด ศาสนาบำบัด อาหารตามธาตุเจ้าเรือน และอาหารเพื่อสุขภาพ การนวดไทยการนวดแบบนานาชาติ และหลักสูตรการเรียนนวดไทยต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการนวดไทย การนวดเท้า นวดสปาของสถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจากภาคราชการไว้อย่างน่าสนใจมากทีเดียว
 
เรื่องเล่าจากหมอเพ็ญ 1-3 เล่ม (4-5 หมด)
 
บรรณาธิการ : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ราคาเล่มละ 100 บาท

 
จุดเริ่มต้นของการแพทย์แผนไทยเริ่มจากตรงไหน คำว่าภูมิปัญญาไทย คืออะไร ทำไมจึงต้องเป็นการแพทย์แผนไทย การนวดไทย มีความสำคัญในระบบสาธารณสุขของไทยอย่างไร เชื่อมโยงกับมิติทางสังคมอื่น ๆ แบบไหน คำถามอันหลากหลายเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดบอกเล่าจากแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ผู้ที่รับภาระอันสำคัญในการผลักดันงานการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย

พบกับบทความเรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางสังคมที่ผ่านการกลั่นกรองผ่านแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ กับเรื่องเล่าจากหมอเพ็ญ
 
กายวิภาคศาสตร์
 
บรรณาธิการ : นายแพทย์วุฒิกิจ ธนะภูมิ
ราคา 100 บาท / จำนวน 105 หน้า

 
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาเภสัชกรรมแผนไทยที่จำเป็นต้องศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ตามหลักสูตรที่กองประกอบโรคศิลปะกำหนดไว้ และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ เป็นเรื่องราวของการทำงานของระบบร่างกายตลอดจนหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ที่สำคัญ เป็นหนังสือที่อ่าน และเข้าใจง่าย ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากหนังสือ ATLAS OF ANATOMY โดยปรมาจารย์ใหญ่ FRANK H NETTER นำมาปรับปรุงให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยแปลการบรรยายภาพเป็นภาษาไทย

ภายในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ เช่น สิ่งที่ห่อหุ้ม โครงกระดูก ระบบประสาท ระบบการหายใจ เป็นต้น และมีภาพประกอบทำให้เข้าใจเนื้อหาง่ายมากยิ่งขึ้น
 
ยากลางบ้าน 1 มะเร็ง (โรคสาร)
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 29 บาท / จำนวน 26 หน้า

 
โรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชากรโลก หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมสำหรับยาสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็งได้ผลเป็นอย่างดี มะเร็งมีทั้งหมด 12 ชนิด และตำรับยาที่สามารถรักษาโรคได้ผลดีมี 21 ขนาน

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ขนานที่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายสนิทได้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ป่วยโรคนี้เป็นอย่างยิ่ง
 
ยากลางบ้าน 2 มะเร็ง (ยาแก้ไข้)
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 29 บาท / จำนวน 35 หน้า

 
หนังสือเล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้แบบแพทย์แผนไทย มาใช้ในการรักษาเยี่ยวยาสุขภาพและบำบัดอาการเจ็บป่วยได้ดี ซึ่งไข้พิษแบ่งออกเป็น 21 จำพวก เนื้อหาภายในเล่มเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ได้รวบรวมลักษณะของอาการไข้ และสามารถเรียนรู้เข้าถึงอาการไข้ ในแต่ละจำพวก ตำรับยารักษาและใช้กระทุ้งพิษไข้ พร้อมสรรพคุณทางยาที่ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง
 
ยากลางบ้าน 3 ยาแก้เริม งูสวัด และงูกัดทุกชนิด
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 39 บาท / จำนวน 20 หน้า

 
ตำรายากลางบ้าน เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่รวบรวมขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก 5 เล่ม โดยยังคงโรคภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา ผู้คนส่วนใหญ่มักป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ตำรายากลางบ้านจึงเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านติดมือ เมื่อยามจำเป็นป่วยไข้ สามารถนำมาพิจารณาและใช้ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในรายที่ไม่รุนแรงมากนักได้เป็นอย่างดี
 
ยากลางบ้าน 4 ริดสีดวงทวาร
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 39 บาท / จำนวน 20 หน้า

 
ตำรายากลางบ้าน เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่รวบรวมขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก 5 เล่ม โดยยังคงโรคภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา ผู้คนส่วนใหญ่มักป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ตำรายากลางบ้านจึงเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านติดมือ เมื่อยามจำเป็นป่วยไข้ สามารถนำมาพิจารณา และใช้ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในรายที่ไม่รุนแรงมากนักได้เป็นอย่างดี
 
ยากลางบ้าน 5 สมุนไพรล้างพิษ
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 39 บาท / จำนวน 27 หน้า

 
ตำรายากลางบ้าน เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่รวบรวมขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก 5 เล่ม โดยยังคงโรคภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา ผู้คนส่วนใหญ่มักป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ตำรายากลางบ้านจึงเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านติดมือ เมื่อยามจำเป็นป่วยไข้ สามารถนำมาพิจารณา และใช้ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในรายที่ไม่รุนแรงมากนักได้เป็นอย่างดี
 
ยากลางบ้าน 6 สมุนไพรบำรุงกำหนัด
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 39 บาท / จำนวน 16 หน้า

 
ตำรายากลางบ้าน เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่รวบรวมขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก 5 เล่ม โดยยังคงโรคภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา ผู้คนส่วนใหญ่มักป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ตำรายากลางบ้านจึงเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านติดมือ เมื่อยามจำเป็นป่วยไข้ สามารถนำมาพิจารณา และใช้ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในรายที่ไม่รุนแรงมากนักได้เป็นอย่างดี
 
ยากลางบ้าน 7 สมุนไพรบแก้โรคในปากในคอ
 
บรรณาธิการ : อดิสร พุกะนัดด์
ราคา 39 บาท / จำนวน 24 หน้า

 
ตำรายากลางบ้าน เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่รวบรวมขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก 5 เล่ม โดยยังคงโรคภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรา ผู้คนส่วนใหญ่มักป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ตำรายากลางบ้านจึงเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านติดมือ เมื่อยามจำเป็นป่วยไข้ สามารถนำมาพิจารณา และใช้ประกอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในรายที่ไม่รุนแรงมากนักได้เป็นอย่างดี
 
พืชสมุนไพร ประเภทต้น เล่ม 2
 
บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสมบูรณ์ เกียรตินันทน์ และคณะ
ราคา 500 บาท / จำนวน 431 หน้า

 
หนังสือพืชสมุนไพรประเภทต้นเล่มได้รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในตำราเภสัชกรรมแผนไทยซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไว้รอบด้าน เช่น สรรพคุณสมุนไพร สารออกฤทธิ์ และงานวิจัย ตลอดจนรวบรวมตำรายาในคัมภีร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชชนิดนั้น ๆ ไว้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นคว้า

ภายในเล่มประกอบด้วยรูปภาพสี่สี เห็นภาพชัดเจน โดยรวบรวมสมุนไพรไว้ถึง 40 ชนิด
ติดต่อมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
สำนักงานบริหารงานกลาง
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
    02-580-5159
  - คลินิกการแพทย์แผนไทยสุพรมอาศรม
 
หน่วยการเรียนการสอน
 
    02-965-9636
 
  - สาขาเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย
  - คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
 
    02-580-5155
    02-527-7738
 
  - สาขานวดไทย
  - ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 
    02-580-5155
    02-580-5157
 
  - ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
 
    02-580-5157