ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น.

หน้านี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-195-9082
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.

ติดต่อมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
สำนักงานบริหารงานกลาง
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
    02-580-5159
  - คลินิกการแพทย์แผนไทยสุพรมอาศรม
 
หน่วยการเรียนการสอน
 
    02-965-9636
 
  - สาขาเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย
  - คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
 
    02-580-5155
    02-527-7738
 
  - สาขานวดไทย
  - ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 
    02-580-5155
    02-580-5157
 
  - ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
 
    02-580-5157