สำหรับนักศึกษาใหม่เภสัชกรรมไทยรุ่นที่ 23 ที่มาปฐมนิเทศ ณ อาคารเรือนกุหลาบ
เนื่องจากพื้นที่ของอาคารเรือนกุหลาบมีจำกัด นักศึกษาท่านใดที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา
แนะนำให้จอดรถในกระทรวงสาธารณสุข (ริมถนนในกระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.)
ให้เดินผ่านประตู 5 มาดังแผนที่ เพื่อไปยังอาคารอาคารเรือนกุหลาบ

ลิงค์อาคารเรือนกุหลาบ Google Map

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-527-7737, 02-527-2008
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


ติดต่อมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
สำนักงานบริหารงานกลาง
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
    02-045-6942
  - คลินิกการแพทย์แผนไทยสุพรมอาศรม
 
หน่วยการเรียนการสอน
 
    02-965-9636
 
  - สาขาเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย
  - คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
 
    02-527-7737, 02-527-2008
    02-527-7738
 
  - สาขานวดไทย
  - ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 
    02-965-9881
    02-195-9082
 
  - ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
 
    02-195-9081