คลินิกการแพทย์แผนไทย สุพรหมอาศรม
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 - 18.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 065-390-9654 และ 02-965-9635-6
Line ID : suprom_clinic
คลินิกการแพทย์แผนไทย สุพรมอาศรม
      เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีแพทย์แผนไทยเป็นผู้ตรวจอาการทุกครั้งก่อนที่จะรับการบำบัดรักษาโดยการนวด ทั้งให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

อัตราค่าบริการ
 
บริการนวดรักษา
300 บาท (1 ชั่วโมง)
 
บริการนวดเพื่อสุขภาพ
250 บาท (1 ชั่วโมง)
 
บริการนวดฝ่าเท้า
300 บาท (1 ชั่วโมง)
 
บริการประคบสมุนไพร
100 บาท (30 นาที)
 
บริการทับหม้อเกลือ
350 บาท (45 นาที)
 
บริการอบสมุนไพร (กระโจม)
150 บาท (30 นาที)
 
ขั้นตอนการให้บริการ
 
พิเศษ สำหรับคุณแม่หลังคลอด
บริการคอร์สอยู่ไฟ จำนวน 8 ขั้นตอน อัตราค่าบริการ วันละ 1,000 บาท (4 ชั่วโมง/วัน)
สำหรับผู้ที่คลอดบุตรธรรมชาติ (หลังคลอดแล้ว 7 วัน)
สำหรับผู้ที่ผ่าตัดคลอดบุตร (สามารถอยู่ไฟหลังคลอดหลังจากผ่าตัดแล้วเป็นเวลา 45 วัน)

ติดต่อมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
สำนักงานบริหารงานกลาง
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
    02-580-5159
  - คลินิกการแพทย์แผนไทยสุพรมอาศรม
 
หน่วยการเรียนการสอน
 
    02-965-9636
 
  - สาขาเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย
  - คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
 
    02-580-5155
    02-527-7738
 
  - สาขานวดไทย
  - ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 
    02-580-5155
    02-580-5157
 
  - ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
 
    02-580-5157