คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
เปิดบริการวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-527-7738

คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
      ให้บริการตรวจรักษาแบบการแพทย์แผนไทย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม


ติดต่อมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
สำนักงานบริหารงานกลาง
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
    02-045-6942
  - คลินิกการแพทย์แผนไทยสุพรมอาศรม
 
หน่วยการเรียนการสอน
 
    02-965-9636
 
  - สาขาเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย
  - คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ
 
    02-527-7737, 02-527-2008
    02-527-7738
 
  - สาขานวดไทย
  - ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 
    02-965-9881
    02-195-9082
 
  - ศูนย์ตำราการแพทย์แผนไทย
 
    02-195-9081